Ходови рами със стоманени вериги

Поредна доставка на ходови рами със стоманени вериги.
Рамите са монтирани на комбайн CASE 2388! Всяка рама включва седем ходови ролки, два ленивеца с диаметър 500мм, ходова верига с 38 сектора и тракове на 800мм.
Производител на ходовата част е италианският лидер BERCO S.p.A, което е допълнителен гарант за качество.
Пожелаваме на нашия Клиент успешна и безаварийна работа.