Гумени вериги CAMOPLAST AG5500

Поредна доставка на гумени вериги за CHELLINGER MT765C & MT865C.
Доставените гумени вериги са от най-новата разработка на фирма CAMSO с клас на якост AG5500.