Гумени вериги за трактор

Oтминаващата година беше белязана от изпълнението на голям проект, свързан с разработване и внедряване на верижни модули за трактор JOHN DEERE – 9-та серия. Първото нещо, с което трябваше да се съобразят конструктурите при разработването на модулите за този трактор с мощност 600к.с е разположеният в средата 1200-литров резервоар.
След пускане в експлоатация на първия тестови трактор, бяха забелязани неточности, които изискваха корекции: Наложи се замяна на линейното опъване на ходовата веригата с радиално.
Предвид спецификите на машината беше разработен и асиметричен модел, окомплектован както следва:
Усилени гумени вериги GOODYEAR ARMORLUG 912MM – 42сектора
Ходови ролки с полиуретаново покритие – 360мм
Ленивци с гумено покритие в задната част 600мм / предната част 700мм
Радиално разположено обтяжно устройство с допълнителен азотен амортесьор
Звездочка – усилен вариант 25зъба
Фланец за директен захват към главината
В течение на проекта се появиха редица непредвидени технически предизвикателства изискващи бързо и адекватно решение. Наложи се разработване на по-усилен профил на задвижващото колело, смяна на уплътненията на ходовите ролки и подмяна на смазочната течност от масло на течна грес. В процеса на тестване в работни условия се наложи и ограничаване на максималната скорост за движение на тракторите оборудвани с верижни модули до 20км/h.
В течение на работата продължаваме да се сблъскваме с непредвидеността и капризите на тези големи по мащабите си трактори. Вярваме, че нанесените корекции по модулите ще допринесат за безаварийната работа на ходовите системи в работни условия.